Firma Hörmann w swojej ofercie ma  bramy przesuwne w wersji 1- i 2-skrzydłowej do wszystkich obiektów - w zależności od obciążenia ogniowego. Budowy  przeciwpożarowe są badane według normy PN EN 1634-1 oraz posiadają Aprobatę Techniczną i Certyfikat Zgodności wydany przez Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Przeciwpożarowe bramy przesuwne spełniają  także funkcję dymoszczelną  według normy PN EN 1634-3. Ten rodzaj bramy zaleca się stosować  w obiektach, w których przebywa i przemieszcza się dużo ludzi, celem ochrony użytkowników przed ogniem i rozprzestrzenianiem się trujących gazów pożarowych.

Przechodzenie ludzi przez bramę lub przejeżdżanie małymi wózkami transportowymi ułatwiają drzwi przejściowe/ewakuacyjne wbudowane w przesuwnej bramie przeciwpożarowej. Drzwi przejściowe/ewakuacyjne są ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego wyposażone w górny samozamykacz z prowadnicą.

Na zdjęciu widzimy przesuwną bramę przeciwpożarową w kolorze metalicznym