Współczynnik Uw określa w jakim stopniu ciepło przenika przez okno. Jeśli chodzi o stare okna współczynnik wynosi nawet 3.0 W/(m2*k), lecz wg wytycznych w Polsce dla nowego budownictwa wartość ta nie może przekraczać 1.3. O oknie energooszczędnym możemy mówić, gdy współczynnik wynosi mniej niż 1 W/m2K.

W nowych oknach stosujemy szyby powlekane warstwą z tlenku metalu. Przepuszcza ona do wewnątrz promienie słoneczne o krótkiej dł. fal, a jednocześnie zatrzymuje w budynku promieniowanie długofalowe.

Szczeliny między taflami szkła w pakietach szybowych wypełnia gaz, który przewodzi ciepło w mniejszych ilościach niż powietrze. Nietypowa budowa energooszczędnych okien powoduje, że w dużym stopniu wpływa na odpowiednią

Ważnym elementem w oknach energooszczędnych jest nie tylko izolacja cieplna, ale również akustyczna. Dzięki specjalnym uszczelką zmniejszają powstanie szczelin dzięki sprężystości i elastyczności.

Najważniejszą kwestią w oknach energooszczędnych jest prawidłowy montaż. Dobrze przeszkolony monter powinien ocenić przygotowanie otworów i okna do montażu, a po nim ocenić sprawność okien.