Montowanie nowych okien zaczynamy od wymierzenia otworów. Jest to ważne aby w prawidłowy sposób zamontować okno. Musimy pamiętać aby zostawić luz, który umożliwia odkształcanie się okna w czasie użytkowania. Należy pamiętać, że jeśli stare okno było wstawione na styk, to nowe okno powinno być mniejsze.

Kolejnym elementem jest przygotowanie miejsca do montażu okna. Luźne fragmenty tynku oraz zaprawy należy natychmiast usunąć. Pamiętajmy, że ościeżnice nie mogą stykać się z murem dlatego właśnie między nimi potrzebna jest warstwa pianki poliuretanowej. Kolejnym ważnym krokiem jest staranne oczyszczenie otworu, a ubytki należy naprawić.

Następnie przechodzimy do mocowania ościeżnic. Sposób mocowania zależy od warunków budowlanych. Nie zalecamy dybli do mocowania dolnych części ościeżnic i progów. Dzięki kotwom możliwy jest montaż bez naruszenia ramy okna.

Dyble oraz kotwy rozmieszczamy w odstępach 15-25cm od słupka lub naroża. Odstępy między nimi niepowinny przekraczać 70cm jeśli chodzi o okna z tworzyw sztucznych oraz 80 cm jeśli chodzi o okna drewniane. Wszystkie szczeliny należy wypełnić pianką poliuretanową.